Кешіріңіз, қате болып қалды. Тез арада жөндеуге тырысамыз
сөз / ең көп
Кез келген сөзді немесе
сөйлемді тексеру