Мақалалар

Қ. Күдеринова
А.БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ӘЛІПБИІНІҢ ФОНОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ТУРАЛЫ
Қ. Күдеринова
ӘЛІПБИДЕ ЛАТЫННЫҢ БАРЛЫҚ ӘРІПТЕРІН ПАЙДАЛАНУ МІНДЕТ ПЕ?
Қ. Күдеринова
ЖАҢА ӘЛІПБИДЕ ДИАКРИТИКА КӨП ПЕ?
Қ. Күдеринова
ЖАҢА ЕМЛЕДЕГІ ЖАҢА НОРМАЛАР
Қ. Күдеринова
А.Байтұрсынұлы қазақ емлесінің басты ұстанымын қалай анықтады?
Қ. Күдеринова
ҚЫРКҮЙЕК, ШЕКАРА, КӨКӨНІС: тарихы
Қ. Күдеринова
ҚЫПШАҚ ТОБЫ ТІЛДЕРІНІҢ 30 ЖЫЛДАРДА ҚОЛДАНҒАН ЛАТЫН ӘЛІПБИЛЕРІ
Қ. Күдеринова
ТҮРКІ ТІЛДЕРІ НЕШЕ ӘЛІПБИ НҰСҚАСЫН ҚАБЫЛДАДЫ?
Қ. Күдеринова
ЖАҢА ОРФОГРАФИЯЛЫҚ СӨЗДІКТЕГІ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ ЕМЛЕСІ
Н. Уәли
АБАЙДЫҢ «ӘЛИФБИ» ӨЛЕҢІ ҰЛЫ АҚЫНДЫ ҚАЙТА ОҚЫҒАНДА
Н. Уәли
ҰЛТТЫҚ САНА ЖӘНЕ «ӘЛІПБИ» КОНЦЕПТІСІ
Н. Уәли
АРША ЖАЗУЫ ТУРАЛЫ
Н. Уәли
БІРІККЕН СӨЗ ТУРАЛЫ
Н. Уәли
ЖАЗУ
Н. Уәли
ЖАҢА ЕМЛЕ: ОЙ. ПІКІР. ҰСЫНЫС
Н. Уәли
Қ.ЖҰБАНОВ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ОРФОГРАФИЯСЫНЫҢ ПРИНЦИПТЕРІ
Н. Уәли
ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ МӘДЕНИ-ӘЛЕУМЕТТІК ТҮРТКІЖАЙТ БАСЫМДЫЛЫҒЫ
Н. Уәли
ОРФОЭПИЯЛЫҚ НОРМАЛАРДЫ КОДИФИКАЦИЯЛАРДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Н. Уәли
ҰЛТТЫҚ ЖАЗУДЫҢ ҰЛЫ ДИҚАНШЫСЫ
Н. Уәли
ӘЛІПБИ ОРТОЛОГИЯСЫ