Нұсқаулық

«Сөзтексер» веб-сервисі арқылы пайдаланушы кирил және латын графикалары бойынша тілдегі жеке әдеби сөздердің, оларға жалғанатын грамматикалық формалар мен тіркесім түрлерінің орфографиялық нормаға сәйкес жазылымын анықтай алады.

Сол жақтағы ұяшыққа тексергіңіз келетін мәтінді енгізіңіз.

«Тексеру» батырмасын басыңыз. Жауаптың нәтижесін күтіңіз.

Қызылмен сызылған сөздерге батырманы жақындатсаңыз бірнеше нұсқа беріледі. Дұрыс нұсқаны таңдаңыз.

Түзетілген мәтінді көшіріп алғыңыз келсе, «Көшіру» батырмасын басыңыз.

«Сөзтексер» веб-серсисінде қосымша ретінде жазу-сызуға қатысты «Зерттеулер», «Нормативті нұсқаулықтар», «Аудио-видео дәрістер» және «Сөзтексер туралы» айдары берілді.

«Зерттеулер» айдарын бассаңыз, қазақ әліпбиі мен емлесіне қатысты монографиялар мен мақалалармен таныса аласыз.

«Нормативті нұсқаулықтар» айдарын бассаңыз, бекітілген латынграфикалы әліпби мен мақұлданған емле ережесімен танысаңыз. Сонымен қатар әртүрлі сөздіктермен танысып және оны жүктей аласыз.

«Аудио-видео дәрістер» айдарын бассаңыз, қазақ тілінің ауызша және жазбаша тіл нормасына қатысты дәрістерді тыңдай аласыз.

«Сөзтексер туралы» айдарынан веб-қосымшаны әзірлешілер туралы ақпарат аласыз.