Монографиялар

Күдеринова Қ.
Бірге ме, бөлек пе?
Авторбек
Жаңа Ұлттық әліпби негізінде қазақ жазуын реформалау
Уәли Н.
Қазақ графикасы мен орфографиясының теориялық негіздері
Күдеринова Қ.
Қазақ жазуының тарихы мен теориясы
Әміржанова Н.
Қазақстандағы латын жазуының тарихи тағылымы (1929-1940 жж)
Күдеринова Қ.
Түркі тілдерінің әліпбиі мен емле тарихы
Уәли Н., Алдашева А.
Қазақ орфографиясындағы қиындықтар